УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ
Столична община

Резултати 1 - 20 от 22357
първа страница
предишна страница
 
Резултати на страницата:
 
Удостоверение
Издател
Възложител
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж удостоверения за ползване
1
490
02.06.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП=135,88 КВ. М, РЗП=255,98 КВ. М И РАБОТИЛНИЦА СЪС ЗП=РЗП=28,20 КВ. М
Панчарево
В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА - II Б ЧАСТ - РАЗШИРЕНИЕ
11
XIV-12
68134.2046.3473.2; 68134.2046.3473.3
2
489
02.06.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ИНДУСТРИАЛНА СГРАДА ВЪВ ВИСОКОСТЕЛАЖЕН СКЛАД
Надежда
НПЗ ИЛИЯНЦИ-ЗАПАД
10
V-1306
68134.1372.2057.51
3
488
02.06.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ОТДЕЛЯНЕ НА ЧАСТ ОТ МАГАЗИН 1-035S ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВ МАГАЗИН 1-035S НА КОТА ±0,00 В МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ТЪРГОВСКО-РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС THE MALL - ЕТАП I НА СТРОИТЕЛСТВО И ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И РАЗШИРЯВАНЕ НА МАГАЗИН 1-033S С ЧАСТ ОТ МАГАЗИН 1-035S НА КОТА ±0,00 В МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ТЪРГОВСКО-РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС THE MALL - ЕТАП II НА СТРОИТЕЛСТВО
Младост
НПЗ ИЗТОК, М. КЪРО
8
I-1046,557,558,574,790,828,581,583,995,1356,1357,425,706,705,1190,1432
68134.4081.68.1.386; 68134.4081.68.1.387
БУЛ./УЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 115
4
487
02.06.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
СМЕСЕНА СГРАДА - ОБЕКТИ С ОБСЛУЖВАЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, АТЕЛИЕТА И ЖИЛИЩА, ЕТАП I: ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, СЕКЦИЯ Д И СЕКЦИЯ Е, СВО И СКО ЗА ИМОТА И ЦЯЛАТА ПОДЗЕМНА И НАДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА, НЕОБХОДИМА ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕТАПА; ЕТАП II: СЕКЦИЯ В И СЕКЦИЯ Г И ЦЯЛАТА ПОДЗЕМНА И НАДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА, НЕОБХОДИМА ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕТАПА; ЕТАП III: ЕКЦИЯ Б И ЦЯЛАТА ПОДЗЕМНА И НАДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА, НЕОБХОДИМА ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕТАПА
Витоша
В.З. СИМЕОНОВО-СЕВЕР
1
XI-2873
68134.1973.2873.2; 68134.1973.2873.3; 68134.1973.2873.4
5
486
02.06.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ПРЕУСТРОЙСТВО НА АП. 12 /МЕЗОНЕТ/ НА ЕТ. 6 И ЕТ. 7 В АП. 12А НА ЕТ. 6 И АП. 12Б НА ЕТ. 7
Красно село
КРАСНО СЕЛО - СТРЕЛБИЩЕ
20
IV
68134.205.1157.1.77; 68134.205.1157.1.78
ЕТ. 6, 7, АП. 12А, 12Б
6
485
02.06.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ПРЕУСТРОЙСТВО И РАЗДЕЛЯНЕ НА АПАРТАМЕНТ №3 НА АПАРТАМЕНТ №3А И АПАРТАМЕНТ №3Б
Средец
ЦЕНТЪР - ЗОНА А - ЮГ
484
II-120
68134.100.120.1.16; 68134.100.120.1.17
АП. 3А; 3Б
7
484
31.05.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МАГАЗИН 2, БЛ. 510, ЖК МЛАДОСТ 1А, В ЦЕНТЪР ЗА СЕМЕЙНИ КОНСУЛТАЦИИ
Младост
7
XII-143
68134.4083.143.18.82
Ж.К./КВ. МЛАДОСТ 1А, БЛ. 510
8
483
31.05.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
КОМПЛЕКС ОТ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ЕТАПНОСТ - ЕТАП XIII - КЪЩА В1 И В2
Витоша
В.З. ПРИПЛАТ, С. ВЛАДАЯ
21
VIII
11394.1825.653
9
482
31.05.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
КОМПЛЕКС ОТ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ЕТАПНОСТ - ЕТАП XV - КЪЩА В5 И В6
Витоша
СЕЛО ВЛАДАЯ
21
VIII
11394.1825.653
10
481
31.05.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
КОМПЛЕКС ОТ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ИЗГРЕБНА ЯМА, СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ И ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ - ЕТАП I - АЛЕЙНА МРЕЖА, ПЛОЩАДКОВИ ВИК И ЕЛЕКТРО МРЕЖИ, ИЗГРЕБНА ЯМА И ПАРКИНГИ
Витоша
С. ВЛАДАЯ, М. ПРИПЛАТ
21
VIII-93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,107,120,121,122,445,127,128,129,285,324,326,396,358,441,443
11394.1825.653
11
480
31.05.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
КОМПЛЕКС ОТ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ЕТАПНОСТ: ЕТАП I - КЪЩА А1 И ИЗГРАЖДАНЕ НА СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ, РЕЗЕРВОАР ЗА ПИТЕЙНО - БИТОВИ И ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ; ЕТАП II - КЪЩА А2; ЕТАП III - КЪЩА А3; ЕТАП IV - КЪЩА А4; ЕТАП V - КЪЩА А5; ЕТАП VI - КЪЩА А6; ЕТАП VII - КЪЩА А7; ЕТАП VIII - КЪЩА А8; ЕТАП IX - КЪЩА А9; ЕТАП X - КЪЩА А10; ЕТАП XI - КЪЩА А11; ЕТАП XII - КЪЩА А12; ЕТАП XIII - КЪЩА В1; ЕТАП XIV - КЪЩА В2; ЕТАП XV - КЪЩА В3; ЕТАП XVI - КЪЩА В4; ЕТАП XVII - КЪЩА В5; ЕТАП III - КЪЩА А3
Витоша
С. ВЛАДАЯ, В.З. ПРИПЛАТ
21
VIII-93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,107,120,121,122,445,127,128,129,285,324,326,396,358,441,443
11394.1825.653.14
12
479
31.05.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
КОМПЛЕКС ОТ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ЕТАПНОСТ: ЕТАП I - КЪЩА А1 И ИЗГРАЖДАНЕ НА СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ, РЕЗЕРВОАР ЗА ПИТЕЙНО БИТОВИ И ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ
Витоша
С. ВЛАДАЯ, В.З. ПРИПЛАТ
21
VIII-93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,107,120,122,445,127,128,129,285,324,326,396,358,441,443
11394.1825.653
13
478
31.05.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
КОМПЛЕКС ОТ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ЕТАПНОСТ: ЕТАП I - КЪЩА А1 И ИЗГРАЖДАНЕ НА СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ, РЕЗЕРВОАР ЗА ПИТЕЙНО - БИТОВИ И ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ; ЕТАП II - КЪЩА А2; ЕТАП III - КЪЩА А3; ЕТАП IV - КЪЩА А4; ЕТАП V - КЪЩА А5; ЕТАП VI - КЪЩА А6; ЕТАП VII - КЪЩА А7; ЕТАП VIII - КЪЩА А8; ЕТАП IX - КЪЩА А9; ЕТАП X - КЪЩА А10; ЕТАП XI - КЪЩА А11; ЕТАП XII - КЪЩА А12; ЕТАП XIII - КЪЩА В1 И В2; ЕТАП XIV - КЪЩА В3 И В4; ЕТАП XV - КЪЩА В5 И В6 ЕТАП XIV - КЪЩА В3 И В4
Витоша
С. ВЛАДАЯ, М. ПРИПЛАТ
21
VIII-93,94,95,96,97,98,99,102,103,104,107,120,121,122,445,127,128,129,285,324,326,396,358,441,443
11394.1825.653.14
14
477
31.05.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ
Витоша
МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД
47
XVI-1092A
68134.1933.2357.1
15
476
31.05.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С НЕОБИТАЕМ ТАВАНСКИ ЕТАЖ
Връбница
С. ВОЛУЯК
51
X-20
12084.2700.20.2
БУЛ./УЛ. ЛИПА № 3
16
475
31.05.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ 1KV НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ
Надежда
НАДЕЖДА 2А И 2Б
85
V-149
68134.1382.2059
17
474
31.05.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ПРЕУСТРОЙСТВО НА АПАРТАМЕНТ 4 В АПАРТАМЕНТИ С НОМЕРА 4-А, 4-Б И 4-В
Средец
ЗОНИ Г - ЦЕНТЪРА (ЧАСТ)
417
XIV-136
68134.103.136.1.23; 68134.103.136.1.24; 68134.103.136.1.25
БУЛ./УЛ. ХАН КРУМ № 13, АП. 4-А, 4-Б, 4-В
18
473
28.05.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
АВТОСЕРВИЗ С ОФИСИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ
Подуяне
30
IV-386
68134.601.2500.1
19
472
28.05.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И ПАРТЕРНИ ГАРАЖИ И МАГАЗИН (М/Г+4+А) С К.К. 13,40 М И 15 М
Слатина
ПОДУЯНЕ-РЕДУТА
190
XI-376
68134.702.376.5
Ж.К./КВ. ПОДУЯНЕ, БУЛ./УЛ. МАРАГИДИК № 31
20
471
28.05.2021
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ГАЗИФИКАЦИЯ НА КСЕЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД; ПОДОБЕКТ 1: ПЛОЩАДКОВ ГАЗОПРОВОД - ЕТАП 1
Панчарево
ЗАВОД КРЕМИКОВЦИ ЗСК
1
III
68134.8275.583