УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ
Столична община

Резултати 1 - 1 от 1
първа страница
предишна страница
следваща страница
последна страница  
Резултати на страницата:
 
Удостоверение
Издател
Възложител
Надзор
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж удостоверения за ползване
1
3
27.07.2017
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Инженер на Район Витоша
ИНЖ. МАРИН ПРОДАНОВ
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛЕН НА УС

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС
СТРОЙКОНТРОЛ КК ЕООД
ВЛАДИМИР КРАХТОВ - УПРАВИТЕЛ
РК-0133/02.04.2014 Г.
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ НН - 1 KV ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ПОКРИТО ПАРКОМЯСТО
Витоша
ГЪРДОВА ГЛАВА
191А
XV-117