УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ
Столична община

Резултати 1 - 1 от 1
първа страница
предишна страница
следваща страница
последна страница  
Резултати на страницата:
 
Удостоверение
Издател
Възложител
Надзор
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж удостоверения за ползване
1
3
27.07.2017
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Инженер на Район Витоша
ИНЖ. МАРИН ПРОДАНОВ
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛЕН НА УС

ВИКТОР ЛЮБОМИРОВ СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС
СТРОЙКОНТРОЛ КК ЕООД
ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ КРАХТОВ
УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-0133/02.04.2014 Г.
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ НН - 1 KV ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ПОКРИТО ПАРКОМЯСТО
Витоша
ГЪРДОВА ГЛАВА
191А
XV-117