УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ
Столична община

Резултати 1 - 1 от 1
първа страница
предишна страница
следваща страница
последна страница  
Резултати на страницата:
 
Удостоверение
Издател
Възложител
Надзор
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж удостоверения за ползване
1
974
24.10.2017
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
ЕТ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - ТАТЯНА НЕМСКА
ТАТЯНА НЕМСКА УПРАВИТЕЛ
РК-0532/05.10.2015Г.
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ НН 1 KV ЗА ЕДНОЕТАЖНА ПОСТРОЙКА - СКЛАД ЗА ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА И МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА
Панчарево
С. КАЗИЧЕНЕ-СТОПАНСКИ ДВОР
1
III-1334, XVIII-1334
35239.6110.1905, 35239.6110.1906