УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ
Столична община

Резултати 1 - 1 от 1
първа страница
предишна страница
следваща страница
последна страница  
Резултати на страницата:
 
Удостоверение
Издател
Възложител
Надзор
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж удостоверения за ползване
1
17
06.08.2018
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Инженер на Район Витоша
ИНЖ. МАРИН ПРОДАНОВ
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ТОМАШ ПЕЦКА
ЧЛЕН НА УС НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99 ЕООД
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ, СВЕТЛА ХРИСТОВА - УПРАВИТЕЛИ
РК-0104/20.02.2014 Г.
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ Н.Н-1KV ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ОДЗ ЗА ТРИ ГРАДИНСКИ И ЕДНА ЯСЛЕНА ГРУПИ
Витоша
ДРАГАЛЕВЦИ
69
XXVI-ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА