УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ
Столична община

Резултати 1 - 1 от 1
първа страница
предишна страница
следваща страница
последна страница  
Резултати на страницата:
 
Удостоверение
Издател
Възложител
Надзор
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж удостоверения за ползване
1
17
06.08.2018
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Инженер на Район Витоша
ИНЖ. МАРИН ПРОДАНОВ
СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99 ЕООД
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ, СВЕТЛА ХРИСТОВА - УПРАВИТЕЛИ
РК-0104/20.02.2014 Г.
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ Н.Н-1KV ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ОДЗ ЗА ТРИ ГРАДИНСКИ И ЕДНА ЯСЛЕНА ГРУПИ
Витоша
ДРАГАЛЕВЦИ
69
XXVI-ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА