УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ
Столична община

Резултати 1 - 1 от 1
първа страница
предишна страница
следваща страница
последна страница  
Резултати на страницата:
 
Удостоверение
Издател
Възложител
Надзор
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж удостоверения за ползване
1
632
14.08.2018
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
КУТУЛОВА КОНСУЛТ ЕООД
ИНЖ. ЛИДИЯ КУТУЛОВА УПРАВИТЕЛ
РК-0662/28.10.2016Г.
ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СУПЕРМАРКЕТ С ТОПЛА ТОЧКА В АПТЕКА ЗА ГЛФ И ФИРМЕН НАДПИС
Младост
МЛАДОСТ 3
9
II
68134.4089.23.1.1