УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ
Столична община

Резултати 1 - 1 от 1
първа страница
предишна страница
следваща страница
последна страница  
Резултати на страницата:
 
Удостоверение
Издател
Възложител
Надзор
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж удостоверения за ползване
1
680
03.09.2018
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
УТЕ - МИНЕВА ЕООД
ЛЮБКА МИНЕВА УПРАВИТЕЛ
РК-0326/28.10.2014Г.
РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕТСВУВАЩА ИГРАЛНА ЗАЛА С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ НА К 0,00 В АХК АНЕЛ
Възраждане
ЗАПАДНО НАПРАВЛЕНИЕ
186
X
68134.302.478; 17;18;19
БУЛ./УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ № 14