УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ
Столична община

Резултати 1 - 1 от 1
първа страница
предишна страница
следваща страница
последна страница  
Резултати на страницата:
 
Удостоверение
Издател
Възложител
Надзор
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж удостоверения за ползване
1
5
05.09.2018
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Началник отдел - район Студентски
ИНЖ. ВАЛЕНТИНА СТОЕВА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

БАРОККО СТУДИО ООД

ЯСЕН ЯНКОВ
УПРАВИТЕЛ НА БАРОККО СТУДИО ООД
ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА УПРАВИТЕЛ
РК-0475/20.05.2015Г.
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛНИ ЛИНИИ НН 1KV ЗА ОБЕКТ: ОБЩЕЖИТИЕ С ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ VI-1217, (ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1605.1217), КВ. 273, М. СТУДЕНТСКИ ГРАД, ЕЛЕКТРОПРОВОДНА МРЕЖА (ВЪЗДУШНО/ПОДЗЕМНО) НН 114 М, В РАЙОН СТУДЕНТСКИ, КАБЕЛНИ ЛИНИИ ОТ НОВ ШАХТОВ ТРАФОПОСТ В УПИ IV ДО ГЕТ ЗА УПИ VI-1217, ГР. СОФИЯ
Студентски
СТУДЕНТСКИ ГРАД
273
IV-1217,4962,2214
68134.1605.4962, 68134.1605.1217