УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ
Столична община

Резултати 1 - 1 от 1
първа страница
предишна страница
следваща страница
последна страница  
Резултати на страницата:
 
Удостоверение
Издател
Възложител
Надзор
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж удостоверения за ползване
1
720
21.09.2018
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
АБ - НАДЗОР ЕООД
АНГЕЛИКА ГЕОРГИЕВА УПРАВИТЕЛ
РК-0421/06.04.2015Г.
ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СУПЕРМАРКЕТ ВЪВ ФИТНЕС ЗАЛА И МАГАЗИН
Триадица
БУЛ. БЪЛГАРИЯ
II-ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАФОПОСТ
68134.1003.21.1.41