УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ
Столична община

Резултати 1 - 1 от 1
първа страница
предишна страница
следваща страница
последна страница  
Резултати на страницата:
 
Удостоверение
Издател
Възложител
Надзор
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж удостоверения за ползване
1
8
02.10.2018
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Началник отдел - район Студентски
ИНЖ. ВАЛЕНТИНА СТОЕВА
ММВ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ИНЖ. МИХАИЛ ВЪЛЧАНОВ УПРАВИТЕЛ
РК-0085/24.01.2014Г.
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ С КАБЕЛИ НН-1 KV, НАХОДЯЩИ СЕ В УПИ VIII-1975,1976, КВ. 54, М. МАЛИНОВА ДОЛИНА
Студентски
МАЛИНОВА ДОЛИНА
54
VIII-1975,1976