УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ
Столична община

Резултати 1 - 1 от 1
първа страница
предишна страница
следваща страница
последна страница  
Резултати на страницата:
 
Удостоверение
Издател
Възложител
Надзор
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж удостоверения за ползване
1
753
10.10.2018
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА УПРАВИТЕЛ
РК-0475/20.05.2015Г.
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО И ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА РЕСТОРАНТ В ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ И КАФЕ-БАР
Студентски
СТУДЕНТСКИ ГРАД
155
IV-2973 ЗА КОО