УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ
Столична община

Резултати 1 - 1 от 1
първа страница
предишна страница
следваща страница
последна страница  
Резултати на страницата:
 
Удостоверение
Издател
Възложител
Надзор
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж удостоверения за ползване
1
769
10.10.2018
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
БМ НАДЗОР ЕООД
ЛЮБЕН КАНТРАДЖИЕВ УПРАВИТЕЛ
РК-0130/27.03.2014Г.
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МАКЕТНО В АПАРТАМЕНТ
Витоша
ДРАГАЛЕВЦИ-РАЗШИРЕНИЕ СЕВЕР II ЧАСТ
131
II-1460
68134.1971.3020.1.43