УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ
Столична община

Резултати 1 - 1 от 1
първа страница
предишна страница
следваща страница
последна страница  
Резултати на страницата:
 
Удостоверение
Издател
Възложител
Надзор
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж удостоверения за ползване
1
777
12.10.2018
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ММВ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ИНЖ. МИХАИЛ ВЪЛЧАНОВ УПРАВИТЕЛ
РК-0085/24.01.2014Г.
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ШОУРУМИ № 10040 И № 10060 В ШОУРУМ И СКЛАД НА ЕТАЖ G
Младост
Ж.К. МЛАДОСТ 1
II-96,97,98-ЗА ОФИСИ, ОО, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ТРАФОПОСТ
68134.4082.6008.1.7