УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ
Столична община

Резултати 1 - 1 от 1
първа страница
предишна страница
следваща страница
последна страница  
Резултати на страницата:
 
Удостоверение
Издател
Възложител
Надзор
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж удостоверения за ползване
1
807
24.10.2018
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
АРМОКОНСУЛТ 2000 ООД
ИНЖ. ТЕОДОР РОШАВЕЛОВ УПРАВИТЕЛ
РК-0412/23.03.2015Г.
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОФИС № 5 В АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ДЕНТАЛНА АИПСМП-АЛЕРГОЛОГИЯ
Лозенец
ЛОЗЕНЕЦ - I-ВА ЧАСТ
276
V-91
68134.900.91.1.20