УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ
Столична община

Резултати 1 - 1 от 1
първа страница
предишна страница
следваща страница
последна страница  
Резултати на страницата:
 
Удостоверение
Издател
Възложител
Надзор
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж удостоверения за ползване
1
813
29.10.2018
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
С КОНСУЛТ ЕООД
СВЕТОСЛАВ РАЗНОВАНОВ УПРАВИТЕЛ
РК-0199/28.05.2014Г.
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТЪРГОВСКИ ПОМЕЩЕНИЯ 2 И 3 В СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА, В ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ
Искър
Ж.К. ДРУЖБА 2
21А
VIII
68134.1505.2333.1.3