УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ
Столична община

Резултати 1 - 1 от 1
първа страница
предишна страница
следваща страница
последна страница  
Резултати на страницата:
 
Удостоверение
Издател
Възложител
Надзор
Обект
Район
Местност
Квартал
УПИ
Пл. №
Адрес
Виж удостоверения за ползване
1
814
29.10.2018
Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Главен Архитект на СО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ЕЛСТРОЙ КОНСУЛТ 77 ЕООД
ЕЛЕНА МАРИНОВА УПРАВИТЕЛ
РК-0525/27.08.2015Г.
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ В СЛАДКАРСКА РАБОТИЛНИЦА
Красно село
КРАСНО СЕЛО-ПЛАВАТЕЛЕН КАНАЛ-СЕВЕР
392А
XVII-535,672,691,761,ОБЩ
68134.207.114.2.30
БУЛ./УЛ. КАРПАТИ № 8